Historie Hrejkovic ve starých fotografiích


Zajímavé zápisy z kroniky

Zajímavé jsou zápisy v kronice z období vzniku republiky v říjnu 1918. Je zaznamenáno, že 2. listopadu 1918 byl sbor přítomen při slavnostním prohlášení samostatnosti naší říše v Milevsku. Později byl tento záznam zaškrtán inkoustovou tužkou. Podobně byl přeškrtán záznam z 28. října 1928, kdy se sbor zúčastnil oslav 10.-letého trvání samostatné republiky. Také záznam ze 6. března 1930, kdy byl sbor v plném počtu přítomen na oslavách 80. narozenin prezidenta T. G. Masaryka, je znehodnocen inkoustovou tužkou. Na těchto oslavách se hasiči objevili v průvodu v Milevsku a odpoledne v hostinci u Justiců přednášel řídící učitel K. Kopecký životopis pana prezidenta.

 

Za zmínku stojí další záznam v kronice – dne 3. září 1922 se v naší obci konal okrskový sjezd, jehož součástí bylo sekyrkové cvičení mladých hasičů.

 

V roce 1966 v diskusním příspěvku na okresní konferenci v Písku Josef Klíma kritizoval špatnou spolupráci MNV a JZD s místní jednotkou hasičů. Tento příspěvek byl nahrán na magnetofonový pásek a přehrán funkcionářům JZD a MNV. Vedoucí tajemník OV KSČ uložil zástupcům JZD a MNV zlepšit spolupráci s místní jednotkou hasičů.

 

Doslovný přepis části zápisu z roku 1968:  

„Po návštěvě spřátelených armád (21. srpna) nastalo oživení i v pož. sboru. Protože se očekávalo při přesunu vojska i vypuknutí požárů, byla jedna družstevní voznice za traktor naplněna vodou, stav benzínu ve zbrojnici byl zvýšen na 200 l, vel. sboru byl jedním z pěti členů v obci, kteří se 2x denně scházeli v úřadovně MNV a projednávali připomínky z OV KSČ a ONV. Tito členové doporučovali občanům, aby při průjedu armád se starali o pořádek a klid, protože po naší silnici byl velký přesun. První proud vozidel odbočil za vsí po cestě k Lacinům, kde na velických polích přistál i vrtulník. Druhý den projížděly naší vesnicí i tanky.“

 

V roce 1969 při oslavě otevření pož. zbrojnice v Kestřanech cvičili požární útok žáci z Hrejkovic a československá televize je nafilmovala. Večer pak část cvičení vysílala.

 

V roce 1971 byla na půdě školy nalezena ruční hasičská stříkačka, darovaná sboru knížetem Schwanzenbergem v roce 1895, krátce před založením hasičského sboru v Hrejkovicích.

 

1984 – zájezd na Moravu za účasti požárníků z Pechovy Lhoty a Níkovic.

 

1987 – založení okrsku Hrejkovice, sestávajícího z obcí Hrejkovice, Níkovice a Pechova Lhota.

 

Od roku 1993 se z požárníků stávají znovu hasiči.

 

V roce 1993 se sbor zúčastnil oslav 100. výročí založení sboru v rakouském Burgschleinitzu. V roce 1994 přijeli rakouští hasiči na oplátku k nám. Členové sboru spřátelené rakouské hasiče pohostili ve společenské místnosti na penzionu.