Historie Hrejkovic ve starých fotografiích


1905

 

 

1. řada stojící zleva:

Jan Diviš (č.p. 59), František Pecháček, Josef Kahoun (pravděp. č.p. 34), Jan Řežábek (č.p. 29 nebo č.p. 34) , Josef Paukner (pravděp. č.p. 6), Václav Paukner (č.p. 6, při založení sboru zvolen předsedou), Josef Blažek (č.p. 32, dnes sbořené – dnes je tu zastávka), Jan Zítek (č.p. 9), Josef Dvořák (deputátník z č.p. 7, později vystavěl č.p. 72)

 

2. řada stojící zleva:

J.Šimeček (zdejší příslušník, pravděp. ze Žebračí (?), později vystavěl č.p. 73, dnes Sommerovi), František Hlavín (č.p. 8), František Zelenka (č.p. 28), František Paukner (č.p. 2), Vincenc Janeš (t.č. nájemce horní hospody, v r. 1906 si pronajal dolní hospodu - č.p. 46), Bohumil Paukner (t.č. č.p. 41, později č.p. 59), Josef Hejna (deputátník v č.p. 2 a 19, později postavil č.p. 71), Filip Dvořák (č.p. 57), Josef Mendlík (č.p. 30), Jan Kašpar (pravděp. č.p. 15), Jan Čunát (deputátník z č.p. 6)

 

1. řada sedící zleva:

Jan Paukner (č.p. 41), Josef Pinta (č.p. 31), Václav Smrt (č.p. 7), František Dubský (učitel, při založení sboru velitel), Jan Paukner (č.p. 41), Václav Kazimour (č.p. 16, při založení sboru starosta obce), Antonín Zelenka (č.p. 28)

 

2. řada sedící zleva

František Pinc (č.p. 35), Jan Řežábek (č.p. 29 nebo č.p. 34), Josef Novotný (č.p. 10, kovář. V době založení sboru zbrojmistr), František Zelenka (č.p. 28), František Boreš (č.p. 4), František Pinc (č.p. 35)