Historie Hrejkovic ve starých fotografiích


1952

Dne 20. července 1952 se v Hrejkovicích uskutečnilo okrskové cvičení, kterého se zúčastnilo 7 sborů a žákovská družstva z Hrejkovic a Milevska. Uskutečnil se průvod obcí s pokládáním věnců u pomníku padlým, následoval cvičný poplach. Na zahradě Fr. Pauknera (pravděp. č.p. 2) pronesl předseda O.O Č s H (pravděp. okresní sdružení?) Dr. Kolář proslov, ve kterém vyzdvihl důležitost sborů při záchraně majetků. Poté byly na „trávníkách“ provedeny technické ukázky podle cvičebního řádu. Bylo také stříkáno na dálku – 3 motorovými stříkačkami, které si podávaly vodu z mlynářova rybníka přes trávníky. Stříkáno bylo až do vsi.

 

 

 

stojící zleva:

Jaroslav Kožíšek (č.p. 3), Jan Benda (č.p. 72), Jaroslav Týla (č.p. 37), Karel Paukner (č.p. 52), František Hlavín (č.p. 8), Bohumil Paukner (č.p. 59), Karel Zelenka (č.p. 70), Václav Dolejší (č.p. 69), Josef Fiala (č.p. 74), Josef Havlíček (č.p. 82), Václav Smrčka (č.p. 80)

2. řada stojící zleva:

Jaroslav Pinc (č.p. 35), Jan Havlíček (č.p. 82), Václav Kubíček (č.p. 13), Jiří Havlíček (č.p. 14), Josef Teska (č.p. 36), Václav Benda (č.p. 72), František Houf (č.p. 66), Bohumil Dolejší (č.p. 69), Josef Týla (č.p. 37), František Kožíšek (č.p. 3)

sedící zleva:

Josef Havlíček (č.p. 80), Jan Dědourek (č.p. 58), Bohumil Paukner (č.p. 59), František Zelenka (č.p. 28), Antonín Týla (č.p. 37), František Boreš (č.p. 4), Josef Hejna (č.p. 71), František Tomášek (č.p. 39), Bohumil Koutník (č.p. 76)

 

 


Fotogalerie: 1952

—————